मैट्रिक्स
 
 
कमोडिटी मूल्य :- कमोडिटी समाचार सोना मूल्य भारत
Moneycontrol > कमोडिटी > पहला पन्ना
FUTURES: Multi Commodity Exchange of India Ltd.
Multi Commodity Exchange of India Ltd. | 01 Jul 2016 17:10 | ALMAUGSE16 31AUG2016 0.00  0.00%  ALMJULAU16 29JUL2016 4.00  0.00%  ALMJULSE16 29JUL2016 0.00  0.00%  ALUAUGSE16 31AUG2016 0.00  0.00%  ALUJULAU16 29JUL2016 0.00  0.00%  ALUJULSE16 29JUL2016 0.00  0.00%  एल्यूमिनी 30NOV2016 0.00  -100.00%  एल्यूमिनी 31OCT2016 111.85  -1.50%  एल्यूमिनी 30SEP2016 113.00  0.67%  एल्यूमिनी 31AUG2016 112.70  0.67%  एल्यूमिनी 29JUL2016 111.90  0.54%  एल्यूमिनियम 30NOV2016 0.00  -100.00%  एल्यूमिनियम 31OCT2016 111.85  -1.50%  एल्यूमिनियम 30SEP2016 111.30  -1.33%  एल्यूमिनियम 31AUG2016 112.75  0.67%  एल्यूमिनियम 29JUL2016 112.00  0.63%  ब्रेंट क्रूड ऑयल 29SEP2016 3557.00  3.76%  ब्रेंट क्रूड ऑयल 30AUG2016 3459.00  1.77%  ब्रेंट क्रूड ऑयल 28JUL2016 3427.00  2.05%  इलायची 15NOV2016 872.80  0.00%  इलायची 14OCT2016 879.00  0.40%  इलायची 15SEP2016 884.00  -0.27%  इलायची 12AUG2016 892.10  0.29%  इलायची 15JUL2016 866.00  -0.90%  कॉपर 28FEB2017 342.50  0.00%  कॉपर 30NOV2016 333.00  -1.16%  कॉपर 31AUG2016 326.60  -1.21%  COPPERM 28FEB2017 338.60  0.56%  COPPERM 30NOV2016 333.10  -1.07%  COPPERM 31AUG2016 326.55  -1.23%  COTJULNO16 29JUL2016 0.00  0.00%  COTJULOC16 29JUL2016 -100.00  0.00%  COTOCTNO16 28OCT2016 0.00  0.00%  कपास 30DEC2016 18120.00  -1.15%  कपास 30NOV2016 18460.00  -0.91%  कपास 31OCT2016 19630.00  -0.71%  कपास 29JUL2016 20180.00  -0.69%  CPMAUGFE17 31AUG2016 0.00  0.00%  CPMAUGNO16 31AUG2016 0.00  0.00%  CPMNOVFE17 30NOV2016 0.00  0.00%  कच्चा पामतेल 30NOV2016 0.00  -100.00%  कच्चा पामतेल 28OCT2016 501.40  0.08%  कच्चा पामतेल 30SEP2016 500.40  -0.14%  कच्चा पामतेल 31AUG2016 502.00  -0.32%  कच्चा पामतेल 29JUL2016 503.50  -0.24%  CPOAUGSE16 31AUG2016 0.00  0.00%  CPOJULAU16 29JUL2016 0.00  0.00%  CPOJULSE16 29JUL2016 0.00  0.00%  CPPAUGFE17 31AUG2016 0.00  0.00%  CPPAUGNO16 31AUG2016 0.00  0.00%  CPPNOVFE17 30NOV2016 0.00  0.00%  CRDAUGSE16 19AUG2016 0.00  0.00%  CRDJULAU16 19JUL2016 0.00  0.00%  CRDJULSE16 19JUL2016 0.00  0.00%  CRMAUGSE16 19AUG2016 0.00  0.00%  CRMJULAU16 19JUL2016 0.00  0.00%  CRMJULSE16 19JUL2016 0.00  0.00%  कच्चा तेल 19DEC2016 3535.00  -1.72%  कच्चा तेल 18NOV2016 3478.00  -2.03%  कच्चा तेल 19OCT2016 3428.00  -1.97%  कच्चा तेल 19SEP2016 3369.00  -1.58%  कच्चा तेल 19AUG2016 3313.00  -1.60%  कच्चा तेल 19JUL2016 3251.00  -1.60%  CRUDEOILM 19DEC2016 3578.00  0.00%  CRUDEOILM 18NOV2016 3493.00  -1.10%  CRUDEOILM 19OCT2016 3430.00  -1.94%  CRUDEOILM 19SEP2016 3377.00  -1.26%  CRUDEOILM 19AUG2016 3312.00  -1.60%  CRUDEOILM 19JUL2016 3251.00  -1.57%  GDMAUGSE16 05AUG2016 0.00  0.00%  GDMJULAU16 05JUL2016 250.00  0.00%  GDMJULSE16 05JUL2016 0.00  0.00%  GLDAUGDE16 05AUG2016 0.00  0.00%  GLDAUGOC16 05AUG2016 220.00  0.00%  GLDOCTDE16 05OCT2016 0.00  0.00%  सोना 05JUN2017 32745.00  0.01%  सोना 05APR2017 32458.00  0.08%  सोना 03FEB2017 32171.00  0.15%  सोना 05DEC2016 32079.00  1.03%  सोना 05OCT2016 31821.00  0.99%  सोना 05AUG2016 31520.00  1.03%  गोल्ड गिनी 28OCT2016 0.00  -100.00%  गोल्ड गिनी 30SEP2016 25371.00  -0.07%  गोल्ड गिनी 31AUG2016 25340.00  0.80%  गोल्ड गिनी 29JUL2016 25188.00  0.81%  सोना मिनी 02SEP2016 31672.00  1.03%  सोना मिनी 05AUG2016 31485.00  1.03%  सोना मिनी 05JUL2016 31162.00  1.01%  गोल्ड पेटल 28OCT2016 3152.00  0.38%  गोल्ड पेटल 30SEP2016 3150.00  0.86%  गोल्ड पेटल 31AUG2016 3144.00  0.90%  गोल्ड पेटल 29JUL2016 3124.00  0.81%  GOLDPTLDEL 28OCT2016 0.00  -100.00%  GOLDPTLDEL 30SEP2016 3107.00  -0.86%  GOLDPTLDEL 31AUG2016 3108.00  0.06%  GOLDPTLDEL 29JUL2016 3110.00  1.11%  कपास 28APR2017 900.00  0.00%  कपास 31MAR2017 901.00  0.00%  लेड 30NOV2016 0.00  -100.00%  लेड 31OCT2016 121.80  -1.14%  लेड 30SEP2016 121.10  -1.10%  लेड 31AUG2016 124.00  1.89%  लेड 29JUL2016 123.20  1.86%  लेड मिनी 30NOV2016 0.00  -100.00%  लेड मिनी 31OCT2016 123.00  0.00%  लेड मिनी 30SEP2016 121.85  0.00%  लेड मिनी 31AUG2016 123.90  1.85%  लेड मिनी 29JUL2016 123.20  1.86%  LEDAUGSE16 31AUG2016 0.00  0.00%  LEDJULAU16 29JUL2016 0.00  0.00%  LEDJULSE16 29JUL2016 0.00  0.00%  LEMAUGSE16 31AUG2016 0.00  0.00%  LEMJULAU16 29JUL2016 0.00  0.00%  LEMJULSE16 29JUL2016 0.00  0.00%  मेंथा तेल 28OCT2016 0.00  -100.00%  मेंथा तेल 30SEP2016 858.50  0.47%  मेंथा तेल 31AUG2016 846.80  0.50%  मेंथा तेल 29JUL2016 834.20  0.17%  नैचुरल गैस 27SEP2016 201.60  0.25%  नैचुरल गैस 26AUG2016 198.70  0.40%  नैचुरल गैस 26JUL2016 198.10  0.41%  NICAUGSE16 31AUG2016 0.00  0.00%  NICJULAU16 29JUL2016 0.00  0.00%  NICJULSE16 29JUL2016 0.00  0.00%  निकेल 30NOV2016 0.00  -100.00%  निकेल 31OCT2016 660.40  2.23%  निकेल 30SEP2016 658.80  1.81%  निकेल 31AUG2016 653.90  1.41%  निकेल 29JUL2016 647.00  1.27%  NICKELM 30NOV2016 0.00  -100.00%  NICKELM 31OCT2016 660.70  2.23%  NICKELM 30SEP2016 653.80  1.55%  NICKELM 31AUG2016 653.10  1.24%  NICKELM 29JUL2016 647.00  1.27%  NIMAUGSE16 31AUG2016 0.00  0.00%  NIMJULAU16 29JUL2016 0.00  0.00%  NIMJULSE16 29JUL2016 0.00  0.00%  NTGAUGSE16 26AUG2016 0.00  0.00%  NTGJULAU16 26JUL2016 0.00  0.00%  NTGJULSE16 26JUL2016 0.00  0.00%  चांदी 05MAY2017 46512.00  -2.68%  चांदी 03MAR2017 47860.00  2.06%  चांदी 05DEC2016 46799.00  3.31%  चांदी 05SEP2016 45800.00  3.27%  चांदी 05JUL2016 44960.00  3.43%  SILVER1000 30JUN2017 0.00  -100.00%  SILVER1000 31MAY2017 47596.00  -1.15%  SILVER1000 28APR2017 47182.00  -1.02%  SILVER1000 31MAR2017 46831.00  -0.90%  SILVER1000 28FEB2017 46443.00  -0.77%  SILVER1000 31JAN2017 46092.00  -0.65%  SILVER1000 30DEC2016 45691.00  -0.52%  SILVER1000 30NOV2016 45315.00  -0.38%  SILVER1000 31OCT2016 44939.00  -0.25%  SILVER1000 30SEP2016 44550.00  -0.11%  SILVER1000 31AUG2016 44175.00  0.03%  SILVER1000 29JUL2016 43761.00  0.19%  चांदी मिनी 28APR2017 48500.00  3.87%  चांदी मिनी 28FEB2017 47733.00  3.48%  चांदी मिनी 30NOV2016 46796.00  3.22%  चांदी मिनी 31AUG2016 45801.00  3.27%  चांदी माइक्रो 28FEB2017 47725.00  3.42%  चांदी माइक्रो 30NOV2016 46781.00  3.21%  चांदी माइक्रो 31AUG2016 45804.00  3.27%  SLMAUGNO16 31AUG2016 0.00  0.00%  SLVJULDE16 05JUL2016 0.00  0.00%  SLVJULSE16 05JUL2016 770.00  0.00%  SLVSEPDE16 05SEP2016 0.00  0.00%  ZIMAUGSE16 31AUG2016 0.00  0.00%  ZIMJULAU16 29JUL2016 0.00  0.00%  ZIMJULSE16 29JUL2016 0.00  0.00%  ZINAUGSE16 31AUG2016 0.00  0.00%  जिंक 30NOV2016 0.00  -100.00%  जिंक 31OCT2016 141.10  -0.84%  जिंक 30SEP2016 144.35  0.80%  जिंक 31AUG2016 143.70  0.70%  जिंक 29JUL2016 143.10  0.67%  जिंक मिनी 30NOV2016 143.05  -0.17%  जिंक मिनी 31OCT2016 144.90  1.93%  जिंक मिनी 30SEP2016 144.40  0.87%  जिंक मिनी 31AUG2016 143.70  0.74%  जिंक मिनी 29JUL2016 143.10  0.67%  ZINJULAU16 29JUL2016 0.00  0.00%  ZINJULSE16 29JUL2016 0.00  0.00
*

बाजार के आंकड़े

वायदा
अंतिम बदलाव बदलाव (% में)
निकेल-31OCT2016
660.40
14.40
2.23%
सोना-05APR2017
32458.00
25.00
0.08%
सोना-05JUN2017
32745.00
2.00
0.01%
लेड मिनी-30SEP2016
121.85
0.00
0.00%
जिंक-31OCT2016
141.10
1.20
-0.84%

मैसेजबोर्ड

Commodities    9 comments

Commodities

good updates`s...

Posted by: osho420   |   At: 13:10   

Commodities    4 comments

Commodities

crude ng gold sl hit ...

Posted by: osho420   |   At: 10:20   

कमोडिटी की कीमतें (एमसीएक्स)

कमोडिटी
रुपये      (बदलाव (% में))
सोना - 5 अगस्त
31520.00  (1.03%)
चांदी - 5 जुलाई
44960.00  (3.43%)
कच्चा तेल - 19 जुलाई
3251.00  (1.60%)
नैचुरल गैस - 26 जुलाई
198.10  (0.41%)
एल्यूमिनियम - 29 जुलाई
112.00  (0.63%)
कॉपर - 31 अगस्त
326.60  (1.21%)
निकेल - 29 जुलाई
647.00  (1.27%)
लेड - 29 जुलाई
123.20  (1.86%)
जिंक - 29 जुलाई
143.10  (0.67%)

करेंसी कन्वर्टर

रुपये में मुद्रा परिवर्तन
=
नोट: यह गणना सांकेतिक दरों के आधार पर की गई है और इसका उपयोग विदेशी मुद्रा की खरीद/फरोख्त में नहीं किया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय मूल्य

लंबी अवधि के लिए आपकी निवेश रणनीति क्या है?
कम जोखिम, कम रिटर्न - फिक्स्ड डिपॉजिट्स
मध्यम जोखिम, मध्यम रिटर्न - डेट फंड
ज्यादा जोखिम, ज्यादा रिटर्न - इक्विटी फंड

न्यूज़ फ़्लैश

  • NEWS FLASH : पेट्रोल-डीजल पर फिर बढ़ाई जा सकती है एक्साइज ड्यूटी
  • NEWS FLASH : सरकार मार्च से पहले ड्यूटी बढ़ाने पर कर रही है विचार

अभी देखें

आवाज समाचार

बाजार के लिए क्या संभावनाएं हैं?

अनिल सिंघवी

मार्केट एडिटर

CNBC AWAAZ

06 Jul, 2016 at 01:00 AM
OUR WINNING PICKS

DID YOU INVEST?

INTRADAY PICKS!

(June 17, 2016)

AT (Rs)GAIN (Rs)

ALL TIME WINNERS

RECO PRICE

PEAK PRICE

OUR PACKAGES

Super Combo
2400

Powerful mix of both trader and investor packs with timely expert advice.

Technical
1429

Designed especially for traders looking to tap the profit opportunities of volatile markets.

Fundamental
1429

For all investors looking to unearth stocks that are poised to move.