मैट्रिक्स
 
 
कमोडिटी मूल्य :- कमोडिटी समाचार सोना मूल्य भारत
Moneycontrol > कमोडिटी > पहला पन्ना
FUTURES: Multi Commodity Exchange of India Ltd.
Multi Commodity Exchange of India Ltd. | 29 Mar 2017 14:30 | ALMAPRMY17 28APR2017 0.00  0.00%  ALMMARAP17 31MAR2017 0.00  0.00%  ALMMARMY17 31MAR2017 0.00  0.00%  ALUAPRMY17 28APR2017 0.00  0.00%  ALUMARAP17 31MAR2017 0.00  0.00%  ALUMARMY17 31MAR2017 0.00  0.00%  एल्यूमिनी 31JUL2017 125.95  -0.71%  एल्यूमिनी 30JUN2017 125.75  -0.71%  एल्यूमिनी 31MAY2017 125.55  -0.40%  एल्यूमिनी 28APR2017 126.00  -0.16%  एल्यूमिनी 31MAR2017 125.85  -0.12%  एल्यूमिनियम 31JUL2017 125.75  -0.75%  एल्यूमिनियम 30JUN2017 126.60  0.00%  एल्यूमिनियम 31MAY2017 126.70  0.64%  एल्यूमिनियम 28APR2017 126.00  -0.16%  एल्यूमिनियम 31MAR2017 125.85  -0.16%  ब्रेंट क्रूड ऑयल 30MAY2017 3411.00  -1.07%  ब्रेंट क्रूड ऑयल 27APR2017 3309.00  -1.16%  ब्रेंट क्रूड ऑयल 30MAR2017 3299.00  -1.20%  इलायची 14AUG2017 1154.00  0.00%  इलायची 14JUL2017 1161.00  -2.96%  इलायची 15JUN2017 1191.90  -0.40%  इलायची 15MAY2017 1318.00  0.20%  इलायची 13APR2017 1390.00  0.65%  CASTORSEED 20JUL2017 4320.00  0.00%  CASTORSEED 20JUN2017 4300.00  0.00%  CASTORSEED 19MAY2017 4270.00  0.00%  CASTORSEED 20APR2017 4595.00  0.00%  कॉपर 31AUG2017 391.50  0.33%  कॉपर 30JUN2017 387.75  -0.24%  कॉपर 28APR2017 384.10  -0.27%  COPPERM 31AUG2017 392.95  0.29%  COPPERM 30JUN2017 387.40  -0.31%  COPPERM 28APR2017 384.10  -0.26%  COTAPRMY17 28APR2017 140.00  0.00%  COTMARAP17 31MAR2017 280.00  0.00%  COTMARMY17 31MAR2017 450.00  0.00%  कपास 31JUL2017 21950.00  0.00%  कपास 30JUN2017 21540.00  -0.32%  कपास 31MAY2017 21420.00  -0.37%  कपास 28APR2017 21260.00  -0.47%  कपास 31MAR2017 20980.00  -0.38%  CPMAPRAU17 28APR2017 0.00  0.00%  CPMAPRJU17 28APR2017 0.00  0.00%  CPMJUNAU17 30JUN2017 0.00  0.00%  कच्चा पामतेल 31JUL2017 482.00  0.27%  कच्चा पामतेल 30JUN2017 490.10  0.49%  कच्चा पामतेल 31MAY2017 502.00  0.18%  कच्चा पामतेल 28APR2017 517.00  0.23%  कच्चा पामतेल 31MAR2017 538.00  0.20%  CPOAPRMY17 28APR2017 0.00  0.00%  CPOMARAP17 31MAR2017 0.00  0.00%  CPOMARMY17 31MAR2017 0.00  0.00%  CPPAPRAU17 28APR2017 0.00  0.00%  CPPAPRJU17 28APR2017 0.00  0.00%  CPPJUNAU17 30JUN2017 0.00  0.00%  CRDAPRJU17 19APR2017 0.00  0.00%  CRDAPRMY17 19APR2017 0.00  0.00%  CRDMAYJU17 19MAY2017 0.00  0.00%  CRMAPRJU17 19APR2017 0.00  0.00%  CRMAPRMY17 19APR2017 0.00  0.00%  CRMMAYJU17 19MAY2017 0.00  0.00%  कच्चा तेल 19SEP2017 3346.00  -1.33%  कच्चा तेल 21AUG2017 3280.00  -2.03%  कच्चा तेल 19JUL2017 3290.00  0.00%  कच्चा तेल 19JUN2017 3267.00  0.46%  कच्चा तेल 19MAY2017 3220.00  0.28%  कच्चा तेल 19APR2017 3173.00  0.19%  CRUDEOILM 19SEP2017 3351.00  -1.33%  CRUDEOILM 21AUG2017 3323.00  0.18%  CRUDEOILM 19JUL2017 3300.00  0.27%  CRUDEOILM 19JUN2017 3263.00  0.09%  CRUDEOILM 19MAY2017 3218.00  0.19%  CRUDEOILM 19APR2017 3173.00  0.19%  GDMAPRJU17 05APR2017 0.00  0.00%  GDMAPRMA17 05APR2017 0.00  0.00%  GDMMAYJU17 05MAY2017 0.00  0.00%  GLDAPRAU17 05APR2017 0.00  0.00%  GLDAPRJU17 05APR2017 10.00  0.00%  GLDJUNAU17 05JUN2017 0.00  0.00%  सोना 05FEB2018 29619.00  0.51%  सोना 05DEC2017 29455.00  0.38%  सोना 05OCT2017 29293.00  0.25%  सोना 04AUG2017 28904.00  -0.36%  सोना 05JUN2017 28821.00  -0.52%  सोना 05APR2017 28684.00  -0.57%  गोल्ड गिनी 30JUN2017 23430.00  0.00%  गोल्ड गिनी 31MAY2017 23388.00  -0.29%  गोल्ड गिनी 28APR2017 23400.00  -0.26%  गोल्ड गिनी 31MAR2017 23457.00  -0.25%  सोना मिनी 05JUN2017 28839.00  -0.50%  सोना मिनी 05MAY2017 28798.00  -0.44%  सोना मिनी 05APR2017 28734.00  -0.48%  गोल्ड पेटल 30JUN2017 2920.00  -0.34%  गोल्ड पेटल 31MAY2017 2912.00  -0.41%  गोल्ड पेटल 28APR2017 2910.00  -0.41%  गोल्ड पेटल 31MAR2017 2942.00  0.65%  GOLDPTLDEL 30JUN2017 2964.00  1.61%  GOLDPTLDEL 31MAY2017 2944.00  0.89%  GOLDPTLDEL 28APR2017 3004.00  2.88%  GOLDPTLDEL 31MAR2017 2903.00  -0.62%  कपास 28APR2017 1066.00  0.00%  कपास 31MAR2017 1070.90  0.00%  लेड 31JUL2017 151.25  -0.92%  लेड 30JUN2017 150.70  -1.05%  लेड 31MAY2017 152.00  1.33%  लेड 28APR2017 151.50  -0.10%  लेड 31MAR2017 151.00  -0.23%  लेड मिनी 31JUL2017 151.10  -1.05%  लेड मिनी 30JUN2017 150.60  -1.15%  लेड मिनी 31MAY2017 152.00  0.93%  लेड मिनी 28APR2017 151.45  -0.16%  लेड मिनी 31MAR2017 151.00  -0.26%  LEDAPRMY17 28APR2017 0.00  0.00%  LEDMARAP17 31MAR2017 0.00  0.00%  LEDMARMY17 31MAR2017 0.00  0.00%  LEMAPRMY17 28APR2017 0.00  0.00%  LEMMARAP17 31MAR2017 0.00  0.00%  LEMMARMY17 31MAR2017 0.00  0.00%  मेंथा तेल 31JUL2017 989.70  0.92%  मेंथा तेल 30JUN2017 985.00  1.19%  मेंथा तेल 31MAY2017 995.50  0.41%  मेंथा तेल 28APR2017 990.50  0.71%  मेंथा तेल 31MAR2017 981.50  0.93%  नैचुरल गैस 27JUN2017 216.20  0.56%  नैचुरल गैस 25MAY2017 212.10  -0.09%  नैचुरल गैस 25APR2017 207.10  0.05%  NICAPRMY17 28APR2017 0.00  0.00%  निकेल 31JUL2017 668.00  -1.05%  निकेल 30JUN2017 659.90  0.00%  निकेल 31MAY2017 659.00  -0.02%  निकेल 28APR2017 651.60  -0.41%  निकेल 31MAR2017 645.10  -0.46%  NICKELM 31JUL2017 668.30  -0.93%  NICKELM 30JUN2017 660.40  -1.12%  NICKELM 31MAY2017 659.90  -0.05%  NICKELM 28APR2017 651.80  -0.37%  NICKELM 31MAR2017 645.20  -0.45%  NICMARAP17 31MAR2017 0.00  0.00%  NICMARMY17 31MAR2017 0.00  0.00%  NIMAPRMY17 28APR2017 0.00  0.00%  NIMMARAP17 31MAR2017 0.00  0.00%  NIMMARMY17 31MAR2017 0.00  0.00%  NTGAPRJU17 25APR2017 0.00  0.00%  NTGAPRMY17 25APR2017 0.00  0.00%  NTGMAYJU17 25MAY2017 0.00  0.00%  चांदी 05MAR2018 44394.00  -0.66%  चांदी 05DEC2017 43721.00  -0.65%  चांदी 05SEP2017 43041.00  -0.64%  चांदी 05JUL2017 42595.00  -0.60%  चांदी 05MAY2017 42162.00  -0.53%  SILVER1000 28FEB2018 44361.00  -0.62%  SILVER1000 31JAN2018 44162.00  -0.63%  SILVER1000 29DEC2017 43927.00  -0.65%  SILVER1000 30NOV2017 43720.00  -0.67%  SILVER1000 31OCT2017 43506.00  -0.69%  SILVER1000 29SEP2017 43278.00  -0.71%  SILVER1000 31AUG2017 43071.00  -0.73%  SILVER1000 31JUL2017 42850.00  -0.75%  SILVER1000 30JUN2017 42630.00  -0.77%  SILVER1000 31MAY2017 42416.00  -0.78%  SILVER1000 28APR2017 42181.00  -0.81%  SILVER1000 31MAR2017 41942.00  -0.92%  चांदी मिनी 30NOV2017 43697.00  -0.60%  चांदी मिनी 31AUG2017 43040.00  -0.60%  चांदी मिनी 30JUN2017 42590.00  -0.64%  चांदी मिनी 28APR2017 42186.00  -0.54%  चांदी माइक्रो 30NOV2017 44038.00  -0.36%  चांदी माइक्रो 31AUG2017 43041.00  -0.47%  चांदी माइक्रो 30JUN2017 42638.00  -0.49%  चांदी माइक्रो 28APR2017 42178.00  -0.56%  SLMAPRAU17 28APR2017 0.00  0.00%  SLMAPRJU17 28APR2017 0.00  0.00%  SLMJUNAU17 30JUN2017 0.00  0.00%  SLVJULSE17 05JUL2017 0.00  0.00%  SLVMAYJL17 05MAY2017 0.00  0.00%  SLVMAYSE17 05MAY2017 0.00  0.00%  ZIMAPRMY17 28APR2017 0.00  0.00%  ZIMMARAP17 31MAR2017 0.00  0.00%  ZIMMARMY17 31MAR2017 0.00  0.00%  ZINAPRMY17 28APR2017 0.00  0.00%  जिंक 31JUL2017 181.30  -1.97%  जिंक 30JUN2017 181.50  0.00%  जिंक 31MAY2017 185.10  1.18%  जिंक 28APR2017 184.60  0.71%  जिंक 31MAR2017 183.90  0.60%  जिंक मिनी 31JUL2017 181.15  -1.95%  जिंक मिनी 30JUN2017 180.75  -1.90%  जिंक मिनी 31MAY2017 184.80  0.71%  जिंक मिनी 28APR2017 184.45  0.65%  जिंक मिनी 31MAR2017 183.95  0.63%  ZINMARAP17 31MAR2017 0.00  0.00%  ZINMARMY17 31MAR2017 0.00  0.00
*

बाजार के आंकड़े

वायदा
अंतिम बदलाव बदलाव (% में)
सोना-05DEC2017
29455.00
111.00
0.38%
सोना-05OCT2017
29293.00
73.00
0.25%
निकेल-30JUN2017
659.90
0.00
0.00%
जिंक-30JUN2017
181.50
0.00
0.00%
चांदी मिनी-30NOV2017
43697.00
264.00
-0.60%

मैसेजबोर्ड

Commodities    2 comments

Commodities

plz provide a lvl in crude for intraday...

Posted by: guest   |   At: 18:17   

Commodities    1 comments

Market View

buy silver at 42030 tgts 42270-42520 sl 41700...

Posted by: businessmcx   |   At: 10:36   

कमोडिटी की कीमतें (एमसीएक्स)

कमोडिटी
रुपये      (बदलाव (% में))
सोना - 5 अप्रैल
28684.00  (0.57%)
चांदी - 5 मई
42162.00  (0.53%)
कच्चा तेल - 19 अप्रैल
3173.00  (0.19%)
नैचुरल गैस - 25 अप्रैल
207.10  (0.05%)
एल्यूमिनियम - 31 मार्च
125.85  (0.16%)
कॉपर - 28 अप्रैल
384.10  (0.27%)
निकेल - 31 मार्च
645.10  (0.46%)
लेड - 31 मार्च
151.00  (0.23%)
जिंक - 31 मार्च
183.90  (0.60%)

करेंसी कन्वर्टर

रुपये में मुद्रा परिवर्तन
=
नोट: यह गणना सांकेतिक दरों के आधार पर की गई है और इसका उपयोग विदेशी मुद्रा की खरीद/फरोख्त में नहीं किया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय मूल्य

लंबी अवधि के लिए आपकी निवेश रणनीति क्या है?
कम जोखिम, कम रिटर्न - फिक्स्ड डिपॉजिट्स
मध्यम जोखिम, मध्यम रिटर्न - डेट फंड
ज्यादा जोखिम, ज्यादा रिटर्न - इक्विटी फंड

न्यूज़ फ़्लैश

  • NEWS FLASH : पेट्रोल-डीजल पर फिर बढ़ाई जा सकती है एक्साइज ड्यूटी
  • NEWS FLASH : सरकार मार्च से पहले ड्यूटी बढ़ाने पर कर रही है विचार

अभी देखें

आखिरी सौदा

बाजार के लिए क्या संभावनाएं हैं?

अनिल सिंघवी

मार्केट एडिटर

CNBC AWAAZ

23 Nov, 2016 at 01:30 PM
OUR WINNING PICKS

DID YOU INVEST?

INTRADAY PICKS!

(March 28, 2017)

AT (Rs)GAIN (Rs)

ALL TIME WINNERS

RECO PRICE

PEAK PRICE

OUR PACKAGES

Super Combo
2400

Powerful mix of both trader and investor packs with timely expert advice.

Technical
1429

Designed especially for traders looking to tap the profit opportunities of volatile markets.

Fundamental
1429

For all investors looking to unearth stocks that are poised to move.