मैट्रिक्स
 
 
कमोडिटी मूल्य :- कमोडिटी समाचार सोना मूल्य भारत
Moneycontrol > कमोडिटी > पहला पन्ना
FUTURES: Multi Commodity Exchange of India Ltd.
Multi Commodity Exchange of India Ltd. | 25 Jul 2016 21:20 | ALMAUGSE16 31AUG2016 0.00  0.00%  ALMJULAU16 29JUL2016 4.00  0.00%  ALMJULSE16 29JUL2016 0.00  0.00%  ALUAUGSE16 31AUG2016 0.00  0.00%  ALUJULAU16 29JUL2016 0.00  0.00%  ALUJULSE16 29JUL2016 0.00  0.00%  एल्यूमिनी 30NOV2016 112.30  0.00%  एल्यूमिनी 31OCT2016 111.00  -0.13%  एल्यूमिनी 30SEP2016 109.30  -0.18%  एल्यूमिनी 31AUG2016 108.55  -0.18%  एल्यूमिनी 29JUL2016 107.30  -0.14%  एल्यूमिनियम 30NOV2016 112.25  0.13%  एल्यूमिनियम 31OCT2016 110.95  -0.05%  एल्यूमिनियम 30SEP2016 109.30  0.00%  एल्यूमिनियम 31AUG2016 108.40  -0.28%  एल्यूमिनियम 29JUL2016 107.30  -0.14%  ब्रेंट क्रूड ऑयल 29SEP2016 3175.00  2.55%  ब्रेंट क्रूड ऑयल 30AUG2016 3149.00  2.57%  ब्रेंट क्रूड ऑयल 28JUL2016 3121.00  2.60%  इलायची 15DEC2016 900.00  0.00%  इलायची 15NOV2016 900.10  0.00%  इलायची 14OCT2016 890.00  -0.56%  इलायची 15SEP2016 894.70  -0.41%  इलायची 12AUG2016 934.00  -1.01%  कॉपर 28FEB2017 347.70  0.51%  कॉपर 30NOV2016 339.45  -0.12%  कॉपर 31AUG2016 333.20  -0.10%  COPPERM 28FEB2017 346.10  -0.20%  COPPERM 30NOV2016 339.60  -0.09%  COPPERM 31AUG2016 333.20  -0.10%  COTJULNO16 29JUL2016 0.00  0.00%  COTJULOC16 29JUL2016 200.00  0.00%  COTOCTNO16 28OCT2016 -1350.00  0.00%  कपास 30DEC2016 20080.00  -2.14%  कपास 30NOV2016 20600.00  -1.76%  कपास 31OCT2016 21810.00  -1.85%  कपास 29JUL2016 21560.00  -1.51%  CPMAUGFE17 31AUG2016 0.00  0.00%  CPMAUGNO16 31AUG2016 0.00  0.00%  CPMNOVFE17 30NOV2016 0.00  0.00%  कच्चा पामतेल 30NOV2016 471.00  -0.80%  कच्चा पामतेल 28OCT2016 477.80  -0.46%  कच्चा पामतेल 30SEP2016 482.00  -0.39%  कच्चा पामतेल 31AUG2016 492.50  -0.20%  कच्चा पामतेल 29JUL2016 522.30  0.17%  CPOAUGSE16 31AUG2016 0.00  0.00%  CPOJULAU16 29JUL2016 0.00  0.00%  CPOJULSE16 29JUL2016 0.00  0.00%  CPPAUGFE17 31AUG2016 0.00  0.00%  CPPAUGNO16 31AUG2016 0.00  0.00%  CPPNOVFE17 30NOV2016 0.00  0.00%  CRDAUGOC16 19AUG2016 0.00  0.00%  CRDAUGSE16 19AUG2016 0.00  0.00%  CRDSEPOC16 19SEP2016 0.00  0.00%  CRMAUGOC16 19AUG2016 0.00  0.00%  CRMAUGSE16 19AUG2016 0.00  0.00%  CRMSEPOC16 19SEP2016 0.00  0.00%  कच्चा तेल 19JAN2017 3248.00  -1.49%  कच्चा तेल 19DEC2016 3208.00  -0.83%  कच्चा तेल 18NOV2016 3141.00  -1.44%  कच्चा तेल 19OCT2016 3076.00  -0.49%  कच्चा तेल 19SEP2016 2997.00  -0.93%  कच्चा तेल 19AUG2016 2933.00  -0.95%  CRUDEOILM 19JAN2017 3290.00  0.46%  CRUDEOILM 19DEC2016 3249.00  -0.06%  CRUDEOILM 18NOV2016 3112.00  -2.93%  CRUDEOILM 19OCT2016 3065.00  -0.84%  CRUDEOILM 19SEP2016 2998.00  -0.86%  CRUDEOILM 19AUG2016 2934.00  -0.95%  GDMAUGOC16 05AUG2016 0.00  0.00%  GDMAUGSE16 05AUG2016 0.00  0.00%  GDMSEPOC16 02SEP2016 0.00  0.00%  GLDAUGDE16 05AUG2016 0.00  0.00%  GLDAUGOC16 05AUG2016 350.00  0.00%  GLDOCTDE16 05OCT2016 0.00  0.00%  सोना 05JUN2017 32569.00  -0.50%  सोना 05APR2017 32570.00  0.61%  सोना 03FEB2017 32177.00  0.57%  सोना 05DEC2016 31400.00  -0.52%  सोना 05OCT2016 31202.00  -0.15%  सोना 05AUG2016 30873.00  0.01%  गोल्ड गिनी 28OCT2016 25189.00  0.21%  गोल्ड गिनी 30SEP2016 24999.00  -0.33%  गोल्ड गिनी 31AUG2016 24910.00  -0.11%  गोल्ड गिनी 29JUL2016 24601.00  -0.33%  सोना मिनी 05OCT2016 31177.00  -0.07%  सोना मिनी 02SEP2016 31001.00  -0.09%  सोना मिनी 05AUG2016 30798.00  0.01%  गोल्ड पेटल 28OCT2016 3126.00  -0.26%  गोल्ड पेटल 30SEP2016 3100.00  -0.39%  गोल्ड पेटल 31AUG2016 3088.00  -0.13%  गोल्ड पेटल 29JUL2016 3073.00  -0.19%  GOLDPTLDEL 28OCT2016 3128.00  0.35%  GOLDPTLDEL 30SEP2016 3114.00  0.26%  GOLDPTLDEL 31AUG2016 3099.00  0.13%  GOLDPTLDEL 29JUL2016 3082.00  0.00%  कपास 28APR2017 900.00  0.00%  कपास 31MAR2017 874.00  0.00%  लेड 30NOV2016 128.85  0.94%  लेड 31OCT2016 127.75  0.95%  लेड 30SEP2016 126.15  0.60%  लेड 31AUG2016 124.85  0.48%  लेड 29JUL2016 123.75  0.61%  लेड मिनी 30NOV2016 126.90  0.00%  लेड मिनी 31OCT2016 126.10  -0.47%  लेड मिनी 30SEP2016 125.50  -0.04%  लेड मिनी 31AUG2016 124.90  0.48%  लेड मिनी 29JUL2016 123.75  0.61%  LEDAUGSE16 31AUG2016 0.00  0.00%  LEDJULAU16 29JUL2016 0.00  0.00%  LEDJULSE16 29JUL2016 0.00  0.00%  LEMAUGSE16 31AUG2016 0.00  0.00%  LEMJULAU16 29JUL2016 0.00  0.00%  LEMJULSE16 29JUL2016 0.00  0.00%  मेंथा तेल 28OCT2016 1006.00  1.70%  मेंथा तेल 30SEP2016 980.80  0.07%  मेंथा तेल 31AUG2016 970.00  0.13%  मेंथा तेल 29JUL2016 957.80  0.08%  नैचुरल गैस 27SEP2016 187.20  -1.00%  नैचुरल गैस 26AUG2016 183.90  -1.18%  नैचुरल गैस 26JUL2016 185.40  -1.01%  NICAUGSE16 31AUG2016 0.00  0.00%  NICJULAU16 29JUL2016 0.00  0.00%  NICJULSE16 29JUL2016 0.00  0.00%  निकेल 30NOV2016 741.20  2.89%  निकेल 31OCT2016 719.30  0.00%  निकेल 30SEP2016 715.60  0.38%  निकेल 31AUG2016 710.60  1.11%  निकेल 29JUL2016 704.10  1.11%  NICKELM 30NOV2016 740.90  2.79%  NICKELM 31OCT2016 720.40  0.76%  NICKELM 30SEP2016 710.80  0.20%  NICKELM 31AUG2016 710.10  1.02%  NICKELM 29JUL2016 703.90  1.08%  NIMAUGSE16 31AUG2016 0.00  0.00%  NIMJULAU16 29JUL2016 0.00  0.00%  NIMJULSE16 29JUL2016 0.00  0.00%  NTGAUGSE16 26AUG2016 0.00  0.00%  NTGJULAU16 26JUL2016 0.00  0.00%  NTGJULSE16 26JUL2016 0.00  0.00%  चांदी 05JUL2017 50380.00  0.65%  चांदी 05MAY2017 49397.00  -0.31%  चांदी 03MAR2017 48300.00  -0.73%  चांदी 05DEC2016 47550.00  0.23%  चांदी 05SEP2016 46430.00  0.24%  SILVER1000 30JUN2017 50860.00  1.95%  SILVER1000 31MAY2017 50484.00  1.94%  SILVER1000 28APR2017 50069.00  1.93%  SILVER1000 31MAR2017 49718.00  1.93%  SILVER1000 28FEB2017 49329.00  1.92%  SILVER1000 31JAN2017 48978.00  1.91%  SILVER1000 30DEC2016 48576.00  1.90%  SILVER1000 30NOV2016 48200.00  1.89%  SILVER1000 31OCT2016 47823.00  1.88%  SILVER1000 30SEP2016 47434.00  1.87%  SILVER1000 31AUG2016 47058.00  1.86%  SILVER1000 29JUL2016 46643.00  1.85%  चांदी मिनी 30JUN2017 50551.00  0.00%  चांदी मिनी 28APR2017 49292.00  0.08%  चांदी मिनी 28FEB2017 48352.00  -0.84%  चांदी मिनी 30NOV2016 47570.00  0.29%  चांदी मिनी 31AUG2016 46445.00  0.27%  चांदी माइक्रो 28FEB2017 48800.00  0.44%  चांदी माइक्रो 30NOV2016 47554.00  0.26%  चांदी माइक्रो 31AUG2016 46440.00  0.25%  SLMAUGFE17 31AUG2016 0.00  0.00%  SLMAUGNO16 31AUG2016 0.00  0.00%  SLMNOVFE17 30NOV2016 0.00  0.00%  SLVDECMA17 05DEC2016 0.00  0.00%  SLVSEPDE16 05SEP2016 850.00  0.00%  SLVSEPMA17 02SEP2016 0.00  0.00%  ZIMAUGSE16 31AUG2016 0.00  0.00%  ZIMJULAU16 29JUL2016 0.00  0.00%  ZIMJULSE16 29JUL2016 0.00  0.00%  ZINAUGSE16 31AUG2016 0.00  0.00%  जिंक 30NOV2016 153.80  0.20%  जिंक 31OCT2016 152.60  0.00%  जिंक 30SEP2016 152.40  -0.07%  जिंक 31AUG2016 152.25  0.26%  जिंक 29JUL2016 151.65  0.36%  जिंक मिनी 30NOV2016 153.35  0.00%  जिंक मिनी 31OCT2016 151.95  0.00%  जिंक मिनी 30SEP2016 152.70  0.16%  जिंक मिनी 31AUG2016 152.15  0.23%  जिंक मिनी 29JUL2016 151.65  0.33%  ZINJULAU16 29JUL2016 0.00  0.00%  ZINJULSE16 29JUL2016 0.00  0.00
*

बाजार के आंकड़े

वायदा
अंतिम बदलाव बदलाव (% में)
निकेल-30NOV2016
741.20
20.80
2.89%
लेड-31OCT2016
127.75
1.20
0.95%
लेड-30NOV2016
128.85
1.20
0.94%
चांदी-05JUL2017
50380.00
327.00
0.65%
सोना-05APR2017
32570.00
198.00
0.61%

कमोडिटी की कीमतें (एमसीएक्स)

कमोडिटी
रुपये      (बदलाव (% में))
सोना - 5 अगस्त
30873.00  (0.01%)
चांदी - 5 सितम्बर
46430.00  (0.24%)
कच्चा तेल - 19 अगस्त
2933.00  (0.95%)
नैचुरल गैस - 26 जुलाई
185.40  (1.01%)
एल्यूमिनियम - 29 जुलाई
107.30  (0.14%)
कॉपर - 31 अगस्त
333.20  (0.10%)
निकेल - 29 जुलाई
704.10  (1.11%)
लेड - 29 जुलाई
123.75  (0.61%)
जिंक - 29 जुलाई
151.65  (0.36%)

करेंसी कन्वर्टर

रुपये में मुद्रा परिवर्तन
=
नोट: यह गणना सांकेतिक दरों के आधार पर की गई है और इसका उपयोग विदेशी मुद्रा की खरीद/फरोख्त में नहीं किया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय मूल्य

लंबी अवधि के लिए आपकी निवेश रणनीति क्या है?
कम जोखिम, कम रिटर्न - फिक्स्ड डिपॉजिट्स
मध्यम जोखिम, मध्यम रिटर्न - डेट फंड
ज्यादा जोखिम, ज्यादा रिटर्न - इक्विटी फंड

न्यूज़ फ़्लैश

  • NEWS FLASH : पेट्रोल-डीजल पर फिर बढ़ाई जा सकती है एक्साइज ड्यूटी
  • NEWS FLASH : सरकार मार्च से पहले ड्यूटी बढ़ाने पर कर रही है विचार

अभी देखें

आवाज़@9

बाजार के लिए क्या संभावनाएं हैं?

अनिल सिंघवी

मार्केट एडिटर

CNBC AWAAZ

20 Jul, 2016 at 01:00 AM
OUR WINNING PICKS

DID YOU INVEST?

INTRADAY PICKS!

(July 25, 2016)

AT (Rs)GAIN (Rs)

ALL TIME WINNERS

RECO PRICE

PEAK PRICE

OUR PACKAGES

Super Combo
2400

Powerful mix of both trader and investor packs with timely expert advice.

Technical
1429

Designed especially for traders looking to tap the profit opportunities of volatile markets.

Fundamental
1429

For all investors looking to unearth stocks that are poised to move.